Hur hanterar man svek från sin partner?

Alla nära relationer har svåra stunder, då ena partnern eller båda kan känna sig sårade, besvikna eller frustrerade, men ibland är en del sår så djupa att de hotar själva grundfundament i relationen. När den typen av svekfulla situationer dyker upp är det inte sällan som den förorättade partnern kan känna eller uttala, ”När jag behövde dig …

Hur hanterar man svek från sin partner? Läs mer »