Skillnaden mellan begreppen narcissism, sociopati och psykopati

Det är värt att notera att det inte finns någon tydlig gräns mellan de tre kategorierna – narcissism, sociopati och psykopati. Tyvärr så finns det rätt mycket felaktiga uppgifter på nätet om vad som skiljer narcissister, sociaopater från psykopater. Svårigheten beror på att olika personer gör sina egna definitioner. Vad vi kan vara överens om är att alla …

Skillnaden mellan begreppen narcissism, sociopati och psykopati Läs mer »