Hur organiserar hjärnan våra tankar del 1

Du vet säkert redan att vi upplever omvärlden genom våra fem sinnen. Eftersom våra sinnen inte kan ta in mer än en del av allt som händer, blir våra upplevelser bara en spegling av vad som händer i vår hjärna. Dessa neurologiska processer föder i sin tur våra tankar i form av bilder, känslor, intern …

Hur organiserar hjärnan våra tankar del 1 Läs mer »