Förnekandets psykologiska förklaringar

Du har redan insett att människor inte agerar direkt utifrån världen, utan agerar utifrån den karta eller modell som de skapar av verkligheten. Den karta som vi skapar skiljer sig från den ”riktiga världen” på tre olika sätt. Först och främst måste vi utelämna information. Detta är helt enkelt nödvändigt. Om vi skulle ta in …

Förnekandets psykologiska förklaringar Läs mer »