Skillnaden mellan begreppen narcissism, sociopati och psykopati

Det är värt att notera att det inte finns någon tydlig gräns mellan de tre kategorierna – narcissism, sociopati och psykopati. Tyvärr så finns det rätt mycket felaktiga uppgifter på nätet om vad som skiljer narcissister, sociaopater från psykopater. Svårigheten beror på att olika personer gör sina egna definitioner. Vad vi kan vara överens om är att alla tre kategorierna har många likheter och kan ibland till och med förväxlas (särskilt sociopati och psykopati). Det kan också vara värt att notera att läkare sällan diagnostiserar sina patienter som psykopater eller sociopater eftersom det inte är riktiga diagnoser enligt DSM – 5. De brukar istället använda termen : Antisocial personlighetsstörning.

Skillnad mellan psykopati, sociopati och narcissism. 

Om vi är överens om att det finns vissa skillnader mellan de tre olika etiketterna, kan vi använda oss av följande modell. Det blir lite lättare om vi ser personer med starka narcissistiska, sociopatiska och psykopatiska drag på en horisontell linje utifrån deras dysfunktionella beteenden och emotionella oförmåga. Längst till vänster hittar vi narcissism, sen sociopati och sist till höger hittar vi psykopati.

Antisociala personlighetsstörning egenskaper:

 • Ljuga och luras
 • Bristande omsorg och omtanke om andra 
 • En mycket begränsad känslomässig intelligens
 • Saknar förmåga att visa ånger eller skuld
 • Aggressivitet både aktiv eller passiv

Låt oss börja från vänster med narcissistisk personlighetstömning.

Narcissistisk personlighetsstörning egenskaper: 

 • Charm
 • Grandiositet 
 • Överdriver sina egna goda egenskaper och prestationer
 • Ser andra som objekt
 • Kan utnyttja och skada andra
 • Svartvitt tänkande,
 • Mycket projiceringar  

Narcissism 

Narcissism är den mildaste dysfunktionen av dessa tre. En narcissists dominerande känslomässiga tillstånd är skam och osäkerhet (som ofta följs av ilska, rädsla, ensamhet och tomhet) detta får dem att vara strängt upptagna av hur andra människor uppfattar dem. Deras identitet och självkänsla definieras av hur andra människor uppfattar dem. Som ett resultat av sina otillräcklighets känslor har de ett behov av att söka bekräftelse kontinuerligt för att fylla på sin bristande självkänsla.

Testa om du lever med en psykopat!

Vad är sociopati?

Begreppet sociopati utvecklade först som ett försök att skilja psykopati som troddes ha sitt ursprung genetisk och biologiskt. När beteckningen sociopat initierades valde man att leta efter psykopatiska egenskaper från uppväxten. Sociopaten blev en mildare variant av psykopaten, där sociopaten hade en bättre förmåga att smälta in i omgivningen. Många drag har de dock gemensamt med psykopater. Men en viktig faktor skiljer sig, en sociopat har i viss mån ett samvete även om det är grunt. Sociopaten vet att det är fel att ta dina pengar och kan till och med känna viss skuld eller ånger, men det hindrar dem inte från att agera kriminellt. 

Det kan vara värt att notera att termen sociopat inte längre används i akademiska sammanhang. Det finns inte heller några diagnostiska kriterier associerade med sociopati som ett specifikt tillstånd.

Vad är psykopati? 

Psykopati kan ses som det svåraste tillståndet. Här har ofta personen en mörk destruktiv personlighet med ett begränsat känsloliv utan empati, ånger samvete. Det är lite osäkert hur vanligt psykopati är. 

I de internationella studier som har gjorts på normalbefolkningar har det visat sig handla om strax under en procent. I en fängselpopulation stiger siffran till kanske 15 procent.

Både narcissister, sociopater och psykopater kan lära sig att efterlikna ett brett spektrum av känslor och föra sig för att få vad de vill eller att smälta in. Det är därför många personer i denna grupp kallas för hög fungerande. De kan vara extremt manipulativa och motiveras ofta av en känsla av makt och kontroll.

Narcissister och psykopaters förmåga att bygga relationer  

Narcissister är mycket bättre på relationer än psykopater. Många narcissister lever i relationer och får det att fungera även om dom har många skilsmässor. Det beror på att alla narcisser har ett djupare behov av en fast punkt. Det kan vara relationen eller arbetet eller att bo kvar på samma ställe medan psykopaten är mycket mer flyktig och oförmögen att skapa stabilitet. Därför kan heller inte psykopater upprätthålla längre relationer.

Narcissister och psykopaters olika bekräftelse behov 

Narcissisten behöver mycket bekräftelse utifrån från olika källor. Allting hos narcissister går ut på att få bekräftelse kognitivt och emotionellt. Narcissisterna har ett vad som kallas för ett yttre locus of control dvs energin för bekräftelsen måste komma utifrån så bekräftar psykopaten sig själv. Psykopater behöver inte alls samma bekräftelse. Psykopaten har inget behov av att synas på samma sätt som narcissister, psykopaterna agerar mycket mer under radarn.

Narcissister och psykopater och skillnaden i impuls kontroll

Narcissister har inte samma impulskontroll på samma sätt som psykopater. Det trasiga självet inne i narcissisten reagerar ofta med ilska som ett barn som inte får sin vilja igenom. När barn inte får som dom vill får dom lätt ett psykiskt sammanbrott det får narcissisten också. Psykopater däremot kan kontrollera sin ilska. I samma ögonblick som dom inte får som dom vill kan dom naturligtvis bli arga, men så fort dom fått sin vilja igenom blir dom lugna.

Många psykopater och narcissister går emellertid oidentifierade eftersom de har lärt sig agera under radarn. Många som stöter på dem beskriver dom som charmiga, normala, respektabla, familjeorienterade, hårt arbetande, intelligenta snälla, eller rent av fantastiska människor. Dessa individer lär sig hur de ska presentera sig och agera för att få vad de vill utan negativa konsekvenser.

Jonas Gåde

Materialet är © copyrightskyddat

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förakt en giftig gas som tar död på de flesta förhållanden

Efter flera år tillsammans är det naturligt att man tappar humöret emellanåt. Det är naturligt att man inte alltid är …
Läs Mer

Myter om psykopater

Populärkulturen har erbjudit många orealistiska beskrivningar av psykopater, den intelligente, krångliga galningen, den tysta och beräknande. Det finns en stark …
Läs Mer

Leva med en partner som har diagnos

Leva med en partner som har en psykisk sjukdom kan vara både jobbigt och förvirrande. Det sätter verkligen kärleken på prov. Det är …
Läs Mer

HAR DU PROBLEM I DITT FÖRHÅLLANDE?

Jag har ett ett förslag klicka på knappen nedan så får du 120- 150 sidor med förslag hur du kan förbättra din relation

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

5 reaktioner på ”Skillnaden mellan begreppen narcissism, sociopati och psykopati”

 1. Pingback: Olika typer av psykopater – Psykologitest blogg

 2. Pingback: Vad är skillnaden på en självcentrerad person och en narcissist? – Psykologitest blogg

 3. Pingback: Hur vet man att chefen, medarbetare är psykopat eller narcissist? – Psykologitest blogg

 4. Pingback: Har psykopater känslor? – Psykologitest blogg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *