Psykopaters förhållande till sex och relationer

Jag får ofta frågan av klienter som lever med psykopater vilka känslor de egentligen känner. Som terapeut är det mitt jobb att hjälpa mina klienter att göra förändringar vare sig det handlar om mentalt välbefinnande, prestera annorlunda eller fixa deras relation. I en del fall handlar det om att hjälpa klienter förklara att deras partner kan ha drag av psykopati. I denna artikeln har jag valt att kort berätta lite om psykopatens förhållande till sex och relationer. Även om psykopater kan ha ett utvecklat sexliv och befinna sig i en relation, så är deras upplevelse av sex, intimitet och relationer något helt annat än vad personer som inte lider av psykopati upplever. Psykopater är generellt sätt oförmögna att ha normala kärleksfulla relationer. Det beror på att de har ett begränsat känsloliv och att psykopaten inte förmår känna intimitet, skuld och tillit.

När mina klienter frågar mig om deras partner är en riktig ”psykopat” måste jag förklara för dom att problematiken med psykopati inte är helt lätt att definiera speciellt inte om man inte kan testa personen live ifråga.

I mina möten med klienter informerar jag dem alltid att jag ser psykopati som en neurologisk utvecklingsstörning eftersom en stor del av psykopatens sjuka beteende härhör från brister i neurologin. Jonas Gåde 

Det är därför som experterna kallar problematiken  en personlighetsstörning eftersom det genomsyrar personen på alla nivåer av deras personlighet. Jag nämner detta för att släcka ner deras förhoppningar om att vederbörande skall ändra sig. Har din partner drag av psykopati är det enligt min uppfattning i de flesta fall lönlöst med terapi. 

Det finns en nyligen gjord studie som säger att en del psykopater kan svara på terapi. Denna kategorin hade företrädesvis utvecklat sin psykopati genom att släcka ner sitt känsloliv för att själva överleva dvs problematiken var mer psykologiskt utvecklad än neurologisk.

Det finns också olika typer av psykopater. Men alla som benämns psykopater är inte  psykopater per definition. En del är bara rätt och slätt riktiga ”skitstövlar”.  

Enligt det antisociala personlighetsfrågeformuläret Blackburn & Fawcett, kännetecknas primär psykopati av fientlighet, extraversion, bristande självkänsla, impulsivitet, aggression ibland också med en mild till måttlig ångest. Psykopaten är heller inte bekväm med att lita på andra och än mindre vara beroende av en annan person. Dessa personlighetsdrag är inte egenskaper du skall leta efter som ett förstahandsval när du bygger en kärleksfull relation. Psykopatens egenskaper kan också få förödande effekter när dem förekommer i sex och relationer. Källa Blackburn Fawcett 1999

Psykopater och relationer

Det finns forskning som tyder på att psykopater har stora svårigheter att skapa känslomässiga relationer. Det hindrar inte att personer kan bli förälskade och älska en psykopat. Det är lätt att förföras av en psykopat.   

Studier visar att män som uppvisar mild narcissism, machiavellianism och psykopati – dvs den ”mörka triaden” av personlighetsdrag – anses av kvinnor vara mer attraktiva. Källa: Holder and Love-studien

Holder love studien konstaterade också att personer som hade höga poäng i psykopatispektrumet föredrog vänner som hade en flyktiga livsstil, typ brottslingar eller andra spänningssökande personer.  

I en vetenskaplig studie från 2015 fann man att brottslingar i allmänhet använde sig av den osäkra anknytningsformen för att de hade svårt att bilda nära relationer med andra. Källa Claudia Savard (Quebec) från Université Laval (Quebec) och kollegor

Psykopater sex och känslor 

I normala relationer är sex en känslomässig och intim upplevelse. Eftersom psykopater har svårt för att vara ömsesidigt beroende och respektfulla kan de heller inte ha ett sunt sexliv. Det hindrar inte att psykopater kan vara skickliga förförare för att få någon i sängen, men deras förförelseakt är ofta mer ett beräknade spel än en organisk och känslomässig uppvaktning. Många psykopater kan se fördelar med sexuella relationer inte bara för egen tillfredsställelse utan också för att de snabbt får tillgång till en annan persons mest intima och sårbara delar. Eftersom psykopater ofta har en dold agenda väljer de gärna personer som befinner sig i utsatta positioner som de kan dra nytta av. Ett känt exempel är polischefen ”kapten klänning” hans offer var unga tjejer som hade haft svåra hemförhållanden eller hade utnyttjats sexuellt.

Dom var perfekta offer för ett rovdjur som honom. Personer som är ensamma och sårbara kan vara mer mottagliga för en psykopats sexuella inviter även om deras instinkt säger dem att den här personen är farlig. Om jag får ge dig ett råd som läsare om du vill ha en varm och kärleksfull relation med respekt, tillit och ömhet ja då kanske inte en psykopat är ett första handsval. Psykopater är jagcentrerade och är främst inriktade på att tillgodose sina egna behov oavsett kostnaderna för andra.

Psykopaters sexliv 

Det är naturligtvis svårt att diskutera detaljer när det gäller psykopater och deras sexliv. Forskningen på detta området är relativt begränsad. Vad vi däremot vet är att personer med psykopatiska drag ofta har drag av hypersexualitet som är starkt kopplade till deras personlighet. De ”hypersexuella” har ofta fler sexpartner än resten av befolkningen, de fantiserar mer om andra än deras nuvarande partner och tenderar att föredra sex utan kärlekskänslor. Ibland förekommer det att de är sexmissbrukare. De föredrar också ofta kravfri sex med olika partners utan känslor. Det finns också nattliga äventyr med riskabla sexuella aktiviteter.

Revised (1991) fann till exempel att primär psykopati var kopplad till mer promiskuitet och mindre engagemang. Källa Ali och Chamorro-Premuzic (2010)

Vad tänder psykopater på sexuellt?

Psykopaten är ofta sexuellt motiverad av makt. Det är väldigt sällan man ser dom i en givande roll. Det finns också en del psykopater som vill prestera mellan lakan för att skapa ett beroende hos deras partner som gör att deras ”offer” känner sig speciella. Psykopternas känsloliv utvecklas genom att de lär sig att imitera. De kan bedyra sin kärlek som om världen skulle ta slut nästa dag eller använda textrader från populära låtar för att snärja dig. De tar verkligen varje chans att göra ett starkt första intryck.

Promiskuöst beteende och flera korta relationer.

Psykopaten deltar ofta i promiskuöst sexuellt beteende eller har många kortsiktiga äktenskapliga förhållanden, båda artiklarna på Robert Hares seminala psykopati lista

Psykopater och sexualsadism

En del psykopater med tyngre psykopati kan ha en förkärlek för våld i sexakten. Jag definierar våld i sexakten som en handling som syftar till att skada, förödmjuka, kontrollera eller skrämma sin partner. Personer som har starka narcissistiska och psykopatiska drag kan ibland har en förkärlek för något som kallas sexualsadism. Det hindar inte psykopaten från att under korta stunder vara ”snäll” och mjuk ” men oftast inte i sexakten. En klient jag jobbade med fick utstå grova saker under natten mot sin vilja. Dagen efter fick psykopaten dåligt samvete och var lite ömsint trots att han inte hade någon förkärlek för ömhet.

Ovanstående skall inte förväxlas med BDSM där båda parter tillfredsställs av akten som utövas i samtycke helt utan tvång. Samtycke inom BDSM handlar om att man måste ha en både djup och seriös konversation om vad exakt som är acceptabelt mellan parterna som är involverade.

Testa om du lever med en psykopat!

Seriemördare 

Seriemördare som inte är sexuella med sina offer tenderar till att vara narcissister nervös psykopater.

Seriemördare som har en förkärlek för sexual sadism är ofta psykopater.

Sexualsadism 

En del psykopater har samsjuklighet med något som benämns sexualsadism. Det är en sexuell avart där psykopaten har fantasier eller beteenden som innebär att de stimuleras sexuellt av att ge sin partner smärta, lidande eller förnedring. För att detta skall ses som en fullt utvecklad diagnos krävs att det finnas återkommande fantasier eller reella riktiga beteenden som innefattar att utsätta andra för smärta, lidande (inkluderande förnedring) för att själv uppnå sexuell upphetsning eller tillfredsställelse. Detta skall ha pågått i minst sex månader och att offret inte är villigt.

 

Varför hatar en del psykopater kvinnor? 

Det är inte helt enkelt att svara på. Adam Jukes känd terapeut med mer än 40 års erfarenhet har specialiserat sig på att behandla män som misshandlar kvinnor. Jukes menar på att:

”Dina tidiga upplevelser av en intim relation är den som väcker ditt första, ditt primära kärleksförhållande och speglar ditt förhållande till din mamma”. Källa Adam Jukes terapeut

Det är vanlig föreställning att trauman från barndomen och förhållandet mellan en pojke och hans modergestalt kommer att påverka hans manliga psykologi. Om en person växer upp i ett hem som är väldigt destruktivt kan de försöka eller återskapa samma kärleksmönster i sina framtida relationer. Psykoanalytiker Susie Orback är inne på samma tankegångar.

”Eftersom mamman är den person barnet är mest beroende av, utvecklar detta ett raseri och rädsla för att bli bortkopplad från henne eller skräcken av mammas missnöje. Flickor växer upp och blir mammor, internaliserar kvinnohatet på en annan frekvens. Pojkar växer inte upp för att bli mammor, så de kan revoltera och bli besvärade över sina mödrars makt som håller dem tillbaka”. Källa Susie Orback psykoanalytiker

Både Orback och Jukes menar att ju mer turbulent och traumatisk barndomen är, ju troligare är det att framtida beteende kommer att bli både våldsamt, sadistiskt och kvinnofientligt.

Jonas Gåde 

Materialet är © är copyrightskyddat

 

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förakt en giftig gas som tar död på de flesta förhållanden

Efter flera år tillsammans är det naturligt att man tappar humöret emellanåt. Det är naturligt att man inte alltid är …
Läs Mer

Myter om psykopater

Populärkulturen har erbjudit många orealistiska beskrivningar av psykopater, den intelligente, krångliga galningen, den tysta och beräknande. Det finns en stark …
Läs Mer

Leva med en partner som har diagnos

Leva med en partner som har en psykisk sjukdom kan vara både jobbigt och förvirrande. Det sätter verkligen kärleken på prov. Det är …
Läs Mer

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

5 reaktioner på ”Psykopaters förhållande till sex och relationer”

  1. Pingback: Konsten att be om förlåtelse och att förlåta – Psykologitest blogg

  2. Pingback: Skillnaden mellan begreppen narcissism, sociopati och psykopati – Psykologitest blogg

  3. Pingback: Hur bygger man upp tillit och förtroende i en relation? – Psykologitest blogg

  4. Pingback: xxxxx – Psykologitest blogg

  5. Pingback: Myter om psykopater – Psykologitest blogg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *