Vi har problem i familjen

Det är inte helt lätt att skapa en välfungerande familj. Det finns massvis av problem som kan dyka upp under vägen. I denna artikeln vill jag ta tillfället i att prata lite om relationen mellan föräldrarna som kan skapa problem för hela familjen. Låt oss börja med att titta på hur familjer i det stora hela organiserar sig. När jag arbetar med familjer, letar jag efter strukturen:

  • Finns där öppna eller slutna agendor, hemligheter
  • Hur relaterar familjemedlemmarna till varandra

Hur kan vi lösa problemen i familjen?

  • Balans 
  • Harmoni 
  • Ledarskap 

Balans för att få bort problemen och olika nivåer av ansvar för att skapa en trygg familj

Beskriver föräldrarnas inbördes fördelning av tillgångar, resurser och nivåer av ansvar. Bryr sig föräldrarna om varandra, känner sig båda sig värdefulla i det större familjesystemet. Tänk på att det är föräldrarnas samspel som utgör barnens kärleksskola. När familjens system är i obalans genom att en part, till exempel mamman, har för mycket ansvar i förhållande till resurserna eller att pappan har för mycket inflytande och styr för mycket över ekonomin, blir det ofta problem. Om en större obalans pågår under en längre tid, kan familjen utveckla ohälsosamma bindningar som verkar både på en medveten och en omedveten nivå.

Jag upplever att ett familjesystem är välbalanserat när en medlem av familjen eller ett subsystem har tillräckligt med inflytande, resurser och ansvar för sina behov och dess nivå i systemet. Det är inte rimligt att kräva av en sjuåring att han ska tvätta själv för att få ha rena kläder. Min huvudregel är att personer på samma nivå i ett systemet bör ha samma inflytande tillgångar och ansvar. Här kan en del undantag dyka upp i samband med kulturella skillnader, men min uppfattning är att ha en viss förståelse för kulturella seder. Men det betyder inte att det är rätt även om sedvänjorna i landet är sådana. Barnarbete i Indien är ingen stor sak för indierna, men för oss utomstående är det upprörande att se femåringar bära tegelstenar på en arbetsplats.

Testa om du lever i en ohälsosam destruktiv relation!

Harmoni för att få bort problemen i familjen och skapa trygghet 

Beskriver till vilken grad föräldrarna kan samarbeta och till vilken grad de är villiga att försaka sina egna individuella intressen till förmån för familjens högre syfte. Om det finns ett högt PSO (Positive Sentiment Override). Förmåga att sätta sig själv och sina egna behov åt sidan. 

Om föräldrarna är bra på att tänka på den andra parten, det vill säga att gå över i den andres skor så är mycket vunnet. Förmågan att ta med känslorna är viktigt i en relation. Vi tror lite naivt att om vi låter bli att prata känslor, kommer allt att lösa sig.

Problemet är att vare sig ni uttrycker känslorna eller inte, finns de under ytan i relationen och kommer förr eller senare att komma ut på ett eller annat sätt. Risken är då att de läcker ut i en annan skepnad och på ett mindre konstruktivt sätt. Att utelämna känslor har ofta ett högt pris. Risken är också stor att när vi delar med oss av våra känslor så kan vi bli sårade eller att vår partner tycker att vi skadar relationen. När föräldrarna är öppna med att visa känslor, lär barnen sig samtidigt att stå upp för sina egna behov och utvecklar sin självkänsla. En hämmad familj där inte känslor kan uttryckas fritt kommer allvarligt hämma barnens självkänsla. 

Testa din självkänsla!

Tydligt ledarskap för få bort problem i familjen.

För att kunna skapa balans och harmoni, måste familjen också ha ett bra ledarskap. Ledarskapet beskriver hur väl föräldrarna eller personen som lever upp till att vara förebild, men också hur väl personen löser konflikter, förmedlar, resurser, tar ansvar, sätter gränser, försvarar regler, disciplin och uppmuntrar till personlig utveckling. Finns det barn ska ledaren representera alla medlemmar och alla de olika systemintressena och gentemot de andra systemen. När det inte finns ett bra ledarskap, kommer familjen eller relationen lätt ur balans och harmoni. På samma sätt kan problem med obalans och brist på harmoni förhindra ett effektivt ledarskap.

Jonas Gåde

Materialet är © copyrightskyddat

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förakt en giftig gas som tar död på de flesta förhållanden

Efter flera år tillsammans är det naturligt att man tappar humöret emellanåt. Det är naturligt att man inte alltid är …
Läs Mer

Projektiv identifikation

Ett av de allvarligaste psykoanalytiska försvaren som personer med personlighetsstörningar använder sig av är projektiv identifikation. Projektiv identifikation är enkelt …
Läs Mer

Min partner kille/tjej har dåligt humör

När ni möttes kändes det som om du och din partner hade vidrörts av samma stjärna. Sen hände något som …
Läs Mer

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *