Hur hjälper och stöttar jag barnen vid en skilsmässa?

Det är smärtsamt att genomgå en skilsmässa. Det man ofta glömmer är att det är minst lika, om inte mer, smärtsamt för barnet/barnen. Precis som i alla andra situationer kan man inte förutsäga hur barnet kommer att reagera. Varje barn kommer att reagera på sitt sätt vid en skilsmässa eller separation. Skilsmässans effekter beror också på ålder.

Idag vet vi väldigt lite om effekterna av skilsmässa på barn som är yngre än två år. Det är dock naturligt att tro att eftersom den tänkande delen av hjärnan inte är fullt utvecklad, blir inte effekterna samma som hos äldre barn. Sammantaget verkar det inte som om yngre utsätts för samma emotionella påfrestningar som äldre barn. 

Hur reagerar, hanterar barn tre till fem år skilsmässan 

När barnen kommer upp i åldern tre till fem, reagerar dem mer. De kognitiva funktionerna är nu mer utvecklade, vilket gör att känslor och tankar kopplas samman på ett annat sätt. Barn i denna åldersfas tenderar att vara rädda och kan plötsligt ta till omogna eller aggressiva beteenden.

Testa din självkänsla!

Inte sällan kan de återvända till säkerhet i form av filtar eller gamla leksaker. Vissa kan börja trilskas i sin pott-träning. Barn hamnar ofta i förnekelsefasen och vägrar förstå att något har ändrats. Det leder till att barnen upplever en känsla av förvirring över vad som händer och undrar varför mamma och pappa inte finns där samtidigt. Barn i denna fas kan också bli mindre fantasifulla, dra sig undan och ägna mer tid åt att leka med sig själva än med sina kamrater. En del barn kan också uppvisa spår av ångest, depression, ilska och apati när de leker. Andra barn tenderar att söka mer uppmärksamhet och närhet till vuxna, samtidigt som de kan sätta sig upp mot vuxnas förslag och regler. En del barn kan också bli mycket mer aggressiva.

Precis så som vuxna måste bearbeta saker, försöker barnen förstå och bearbeta situationen. De försöker få ordning på sin värld genom att försöka förklara för sig själva vad som händer och sker. Om dem får lite tid, brukar de förstå och gradvis anpassa sig till den nya situationen. 

Hur reagerar, hanterar barn sex till åtta år skilsmässan 

Barn mellan sex och åtta år har en bättre förståelse för vad skilsmässan innebär. Det får både positiva och negativa konsekvenser. Många unga skolbarn kan uppleva en djup sorg över upplösningen av sin familj. Det är mer en regel än ett undantag att barnen är rädda och längtar efter den frånvarande föräldern. I denna ålder är pojkar mer benägna att hamna i slagsmål, medan flickorna är mer benägna att dra sig tillbaka eller ta överansvar och bli överdrivet väluppfostrade. Det är heller inte ovanligt att barnen upplever en lojalitetskonflikt gentemot den ena föräldern. 

Hur reagerar, hanterar barn i nio till tolv år skilsmässan 

Barnen i detta åldersspannet försöker förstå skilsmässan och har lättare för att ta hand om sina känslor. Även om de bär på känslor av förlust, förlägenhet, besvikelse och skam så kan dem aktivt engagera sig i lek och aktiviteter för att hantera sina känslor. Det är inte ovanligt att de kan göra upp lekar där de agerar ut sina känslor om sina föräldrars skilsmässa. Dessa lekar tycks hjälpa barnet att hantera situationen. Ilska är kanske den mest intensiva känslan hos denna grupp av barn. Denna ilska kan rikta sig mot en förälder eller mot båda. Dessa barn kan också lättare dras in i valet av den ena föräldern framför den andra.

Tänk på att barn som blir indragna i era strider tenderar att få mycket större svårigheter. 

Hur reagerar, hanterar barn i åldern 13 år och uppåt skilsmässan 

Ungdomar förstår skilsmässan och konsekvenserna bättre än vad yngre barn gör, men de kommer ändå ha svårt att acceptera situationen och anpassa sig. Klienter jag pratar med i terapirummet berättar att de kastades in i vuxenlivet för snabbt och att de inte fick var barn tillräckligt länge. De berättar också att dem kunde ha svårt att ta upp sina egna känslomässiga behov mitt i skilsmässan. Om de själva blev förälskade, kunde de få dåligt samvete och uppleva att de konkurrerade med sina föräldrar.

I en del fall kan skilsmässan leda till tvivel om sin egna förmåga att gifta sig eller bygga varaktiga relationer. Vi vet också att många ungdomar verkar mogna snabbare efter en skilsmässa. De tar på sig ökat ansvar i hemmet, visar en ökad uppskattning för pengar och får en inblick i sina egna relationer med andra. I en del fall kan ungdomar ta på sig uppgiften att ta hand om föräldern och misslyckas med att utveckla relationer till sina kompisar.

Jonas Gåde  

Materialet är © copyrightskyddat

Här finner du fortsättningen på denna artikel: Del 2

REKOMMENDERAD LÄSNING

Jag kan inte glömma min älskade, partner mitt ex

Du är inte ensam att få ditt hjärta krossat. Det gör ont och ibland är det omöjligt för oss att glömma vårt …
Läs Mer

Projektiv identifikation

Ett av de allvarligaste psykoanalytiska försvaren som personer med personlighetsstörningar använder sig av är projektiv identifikation. Projektiv identifikation är enkelt …
Läs Mer

Konsten att be om förlåtelse och att förlåta

Ordet förlåt ett litet ord, men med stor betydelse En av de svåraste sakerna i en relation kan vara att …
Läs Mer

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

1 reaktion på ”Hur hjälper och stöttar jag barnen vid en skilsmässa?”

  1. Pingback: Hur berättar man för barnen om skilsmässan? (50.000 barn får uppleva detta per år) – Psykologitest blogg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *