Har psykopater känslor?

Ibland hör vi att psykopater är iskalla och att de saknar känslor. När man skall titta djupare på denna frågeställning möter man två problem.

1. Forskningen är väldigt begränsad.

2.  Det kan vara svårt att föreställa sig att psykopater inte känner på samma sätt som oss själva. Därför hamnar man lätt i en återvändsgränd när man skall försöka förstå en psykopats känsloliv.

Studier visar att psykopater har svårt att känna vissa känslor samtidigt som de har svårt med relationen till viss känslomässiga tillstånd.

Kan man förstå hur en psykopat tänker och känner?

Många av mina klienter speciellt de som lever med personer som har drag av psykopati vill förstå hur psykopater tänker och känner. ”Varför gjorde han så jag fattar inte”. Jag försöker förklara för dom”. Du kommer aldrig förstå för om du gjorde det skulle du ha psykopatiska drag själv deras hjärnor är annorlunda.

Jag föredrar att benämna psykopati som en neurologisk utvecklingsstörning, visserligen kännetecknas problematiken av beteenden, men en stor del av psykopaters beteende härhör från deras neurologi. Jonas Gåde 

Även om många psykopater är avskärmade från känslor som uppriktighet och sårbarhets känslor som är centrala för att skapa starka emotionella band så är psykopater inte helt okänsliga för kärlekens fördelar. 

Testa om du lever med en psykopat!

Psykopaters neurologi och hjärnor är annorlunda 

När de flesta får ett moraliskt dilemma att tänka på, så aktiveras amygdala. Detta sker inte hos psykopater i samma utsträckning.

”Vi vet att det finns starka genetiska bidrag till hjärnområdena, men vi vet också att den sociala miljön kan påverka hjärnan, Människor som upplever misshandel tidigt i livet eller som försummas, får ofta en minskning av volymen av amygdala. Det är åtminstone sant hos barn. Så det kan vara gener och det kan vara miljön. Troligtvis är det ett bidrag från båda.” Adrian Raine Professor i kriminologi Pennsylvania Universitet 

Det är därför som en del känslomässiga situationer blir väldigt svåra att hantera naturligt för en psykopat. När en psykopat hamnar i en känslomässig situation som hen aldrig varit i tidigare kommer de automatiskt att” göra bort sig” när de ska försöka efterlikna eller spela upp känslan. De studier som finns har fokuserat på hur individer med psykopatiska egenskaper bearbetar negativa känslor och hur deras bristande svar på dem kan förklara deras oförmåga att interagera med andra människor.

Jag minns en klients pojkvän jag hade för många år sen. Han var pilot, men det var framför allt henne jag hade i terapi, men jag fick ändå chans att träffa honom. Hon berättade att dom vid ett tillfälle var bjudna på kaffe efter en tung begravning. De hade gått på begravningen tillsammans, men de kom inte i sällskap till kaffet eftersom han skulle parkera om bilen. När han återvände från parkeringen gjorde han en storstilad entre och vinkade med högra handen i luften samtidigt som han ropar högt och tydligt ”Tjenare allihopa, hur e läget”. Alla deltagarna höll på att sätta begravningskaffet i vrångstrupen samtidigt som man kunde höra en knappnål falla. Han var inte psykopat, men hade starka narcissistiska drag och var i väldigt dålig kontakt med sina känslor. 

Från studier vet vi att psykopater verkar oförmögna att känna skuld, ånger, empati, normal ångest, rädsla och sorg. Däremot kan de läsa av andra känslor, såsom nyfikenhet, avsky och ilska. Dom kan också känna viss glädje, men inte på samma sätt som vi andra.

En psykopat kan generellt sätt inte glädjas åt skönheten av en blomma i en botanisk trädgård eller bara sitta på ett cafe och njuta av människor som vimlar förbi. En psykopat behöva mycket större känslomässig stimulans (en större belöning för att kunna känna). Det är därför som en del psykopater söker sig till situationer som är farliga och mer emotionellt stimulerande. Psykopater har också svårt att hantera ilska genom att de tappar humöret speciellt om de känner sig lurade eller blir provocerade när deras planer inte går i lås.

Psykopater känner heller inte så mycket skuld och skam. Detta beror förmodligen på att de har en kraftig jagcentrering. För att kunna känna äkta skuldkänslor måste man kunna ikläda sig den andres skor dvs tänka på den andre. 

Testa om du lever med en narcissist!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskarna fann att personer med tecken på psykopati kan ångra vissa beslut, men det verkar som de har svårt att lära sig av sina misstag för att göra bra val.

”Det som verkligen är intressant med psykopater är att de gör val som är dåliga för omgivningen men dåliga för dom själva ,” Joshua Buckholtz, professor i psykologi vid Harvard University.

Psykopater har också väldigt svårt för empati.

Empati är förmågan att förstå hur andra personen känner och tänker dvs Positiv sentimental override. Empati är därför en viktig byggsten för att skapa och bygga varaktiga och sunda relationer. Psykopatens förmågan att känna empati och handla med medkänsla är väldigt begränsad i en del fall kan den till och med helt saknas hos personer med narcissistiska, sociopatiska och psykopatiska egenskaper. Även om emotionell empati är extrem bristvara hos psykopater saknar de inte empatin helt. Psykopaten kan känna igen andras känslomässiga tillstånd (kognitiv empati) och använda denna information för att manipulera sina offer. Det har däremot en förmåga att känna hur andra känner. Många psykopater har hög kognitiv empati, vilket innebär att de vet hur andra känner, detta är en förutsättning för att kunna fortsätta manipulera sina offer. Många av dem tittar tvångsmässigt på filmer för att studera mänskligt beteende och kunna ge lämpliga svar.

Personer med starkare narcissistiska, sociopatiska och psykopatiska drag bryr sig inte om de skadar andra eller så vill de faktiskt skada andra. Det faktum att de skadar andra är inte besvär för dem varken på grund av förnekelse, villfarelse eller bristande hänsyn.

Psykopater känner inte så mycket ångest.

Kvinnliga psykopater har ofta lite mer ångest enligt forskningen. (Viding och McCrory, 2012).

Psykopater känner inte så mycket glädje  

För de flesta av oss är skratt något som är smittsamt. Det är nästan omöjligt att höra eller se någon skratta och inte känna att man själv i vart fall drar lite på smilbanden.

I en ny studie testades unga pojkar som riskerade att utveckla psykopati. De visade sig inte hade något behov av att dra på smilbanden.

I studien rapporterade pojkarna som passade in på beskrivningen ovan att de inte ville skratta lika mycket som sina kamrater. När man skannade hjärnorna upptäckte man också ett minskat svar på ljudet från skratt. Dessa skillnader sågs i hjärnområden som främjar att interagera med andra och resonera med andras känslor.

Psykopater skrattar sällan organiskt

För de flesta människor är skratt något som är smittsamt. Det är nästan omöjligt att höra eller se någon skratta och inte själv känna att man i vart fall vill dra lite på smilbanden. 

I en studie testade unga pojkar som riskerade att utveckla psykopati inte hade något behov av att dra på smilbanden man rapporterade också att pojkarna som passade in på beskrivningen heller inte ville skratta lika mycket som sina kamrater. När man skannade hjärnorna upptäckte man också ett minskat svar på ljudet från skratt.Dessa skillnader sågs i hjärnområden som främjar att interagera med andra och resonera med andras om känslor, inte i hjärnans hörsel områden.

Psykopater känner inte så mycket rädsla

Det är kanske inte så märkligt att en del psykopater kan framstå som lite svala och coola, men det är kanske inte så konstigt eftersom psykopater har svårt att känna samma rädsla som normala människor. Det är lätta att vara cool och kallblodig när det inte finns några känslor som kan komma i vägen.

Forskningen visar på funktionsnedsättningar i hjärnområden som är involverade i upplevelsen. Forskarna kom fram till att psykopatiska individer har problem med att automatiskt upptäcka och reagera på hot, men att de faktiskt kan känna rädsla.

Psykopater känner inte så mycket sorg

Psykopater kan drabbas av emotionell smärta av olika skäl. Liksom alla andra har psykopater en djup önskan att bli älskade och vårdade. Sorgen är dock inte kopplad till andra i form av empati utan handlar om deras egna sorg. En fängelseläkare jag träffar i tjänsten emellanåt berättade om en intagen psykopat som skulle mucka efter ett 10 årigt lång straff och det var bara 10 dagar kvar när han nåddes av beskedet att hans dna hade hittats på ett gammalt case och nu väntade en ny rättegång med dåliga utsikter på mellan 15 år till till livstid. När detta drabbade honom kunde min kollega se sorgen och ilskan i hans ögon.

Psykopater och depression

Det är lätt att anta att personer som har drag av psykopati skulle leva ett bekymmersfritt liv eftersom vi är övertygade om att de gör som vad de vill utan att ta hänsyn till hur det påverkar andra. Fullt så lättvindigt är det inte. Generellt sätt så styrs vårt välbefinnande av våra känslor. Vi upplever både positiva och negativa känslor.

En studie fann att ju högre grad av psykopati ju mer deprimerade tenderade personerna att vara. Under intervjuerna berättade deltagarna som hade psykopatiska tendenser att de var mindre nöjda med sina liv än personer i allmänhet. Men Psykopater är inte helt ogenomträngliga för kärlekens fördelar de lider ändå när partner är frånvarande.

Psykopater och Självdestruktivitet

Våldsamma psykopater har hög risk för att rikta sin aggression inte bara mot andra utan också mot sig själva. Det är inte ovanligt att psykopater dör i en våldsam död relativt kort tid efter skrivits ut från rättspsykiatriska kliniker på grund av de försätter sig i farliga situationer som tex riskabel körning eller inblandning i farliga situationer. Det i sin tur beror på att psykopater kan känna att livet är värdelöst inklusive deras egna liv.

Jonas Gåde 

Materialet är © copyrightskyddat

REKOMMENDERAD LÄSNING

Jag kan inte glömma min älskade, partner mitt ex

Du är inte ensam att få ditt hjärta krossat. Det gör ont och ibland är det omöjligt för oss att glömma vårt …
Läs Mer

Projektiv identifikation

Ett av de allvarligaste psykoanalytiska försvaren som personer med personlighetsstörningar använder sig av är projektiv identifikation. Projektiv identifikation är enkelt …
Läs Mer

Konsten att be om förlåtelse och att förlåta

Ordet förlåt ett litet ord, men med stor betydelse En av de svåraste sakerna i en relation kan vara att …
Läs Mer

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

Jag föredrar benämna psykopati som en neurologisk utvecklingsstörning, visserligen kännetecknas problematiken av beteenden,men en stor del av psykopaters beteende härhör från rearas hjärnor. Jonas Gåde 

 

8 reaktioner på ”Har psykopater känslor?”

  1. Många intressanta artiklar om psykopati man tänker ju oftast på en psykopat som nån kallblodig mördare men många av dem lever ju ”vanligt” liv.

  2. Pingback: Olika typer av psykopater – Psykologitest blogg

  3. Men kan inte välfungerande psykopater lära sig imitera oss ”vanliga”? Tex lära sig hur man tex utrycker sympati el visar det fast de egentligen inte känner något. För mig jag läst något om det.

  4. Pingback: Psykopaters förhållande till sex och relationer – Psykologitest blogg

  5. Pingback: Min chef är en psykopat 1 – Psykologitest blogg

  6. Pingback: Hur vet man att chefen, medarbetare är psykopat eller narcissist? – Psykologitest blogg

  7. Pingback: The Dark Triad” den mörka triangeln – Psykologitest blogg

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *